Stichting Timmerdorp Eelde en privacy

Stichting Timmerdorp Eelde is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Via onze websites informeren wij (mogelijke) deelnemers, ouders/verzorgers, sponsoren en andere belangstellenden over ons Timmerdorp.

Voor de aanmelding bij Timmerdorp Eelde verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor bijvoorbeeld calamiteiten;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.Gebruik van persoonsgegevens
  Bij het inschrijven voor het Timmerdorp laat je bepaalde gegevens bij ons achter, de persoonsgegevens.
  Wij vragen voor een inschrijving de volgende persoonsgegevens:

Deelnemers

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • School en groep bij aanmelding
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische bijzonderheden

Vrijwilligers

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • School en leerjaar bij aanmelding (bij vrijwilligers < 16 jaar)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Medische bijzonderhedenDoeleinden

Wij verwerken de persoonsgegevens van de deelnemers en vrijwilligers voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijving Timmerdorp als deelnemer of vrijwilliger
 • Voor nieuwsbrieven na de inschrijving

Medische informatie voor de EHBO/calamiteitenBewaren persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden apart bewaard, alleen toegankelijk voor diegene die zich met de aanmeldingen bezighoudt. Na een jaar worden deze gegevens vernietigd.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld calamiteiten. Dit betreft alleen medische informatie. Andere informatie wordt niet gedeeld.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Foto/video
Tijdens het Timmerdorp worden foto’s en video’s gemaakt die geplaatst kunnen worden op de website en gebruikt kunnen worden voor promotie van het Timmerdorp. Indien je niet wilt dat je op de foto komt, kan dit van tevoren bij de inschrijving aangegeven worden.

Bij het betreden van het evenemententerrein wordt aangegeven dat er foto’s/video’s gemaakt kunnen worden en wat het beleid rondom foto/video is.

Contact

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Via het algemene emailadres op https://www.timmerdorpeelde.nl of secretariaat@timmerdorpeelde.nl

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2019