Het staat al in de spelregels vermeld, maar in het kader van de privacy ook nog even hier: tijdens Timmerdorp worden er foto’s en filmpjes gemaakt. Deze zullen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de website, op Facebook, of voor publicatie in de krant of andere media, en voor de brochure van onze sponsor Van Wijnen. 

Heeft u een zwaarwegende reden waarom uw kind niet op herkenbaar op een foto mag staan, dan vragen wij u vriendelijk voorafgaand aan de start van het Timmerdorp dit aan ons door te geven.