De voorbereidingen zijn in volle gang. Ons terrein wordt al weer mooi
aangekleed. Om alles goed te laten verlopen volgende week zetten we de
belangrijkste punten nog even op een rij.

* Maandag gaat de poort open om 08.30 uur, de andere 2 dagen om 08.45
uur. Bij de ingang is een fietsenstalling waar je de fiets neer kan
zetten. Kom zoveel mogelijk op de fiets. Auto’s kunnen geparkeerd worden
bij de vliegschool. Deze mogen niet bij het terrein stoppen in verband
de veiligheid van de kinderen.

* Kinderen moeten zich elke dag melden bij het meetingpoint. Hier zijn
alle namen bekend. Ze krijgen hier dagelijks een naamsticker. En de
fietssleutel kan hier opgehangen worden. Ouders kunnen voor vragen
terecht bij het meetingpoint. Deze is tijdens de timmerdagen ook
telefonisch bereikbaar (06-57149630).

* Om 15.00 uur gaat de poort van het terrein dicht. Het is de
verantwoordelijkheid van de ouders zelf dat kinderen thuis komen. Tot
15.00 uur mogen ze het terrein niet af. Ze moeten zich dan eerst melden
bij het meetingpoint. Bij twijfel zal er dan contact gezocht worden via
de bij ons bekende telefoonnummers.

* Tenzij een ouder vrijwilliger is, mogen ouders niet het terrein op.
Alleen op maandagochtend is een korte inloop voor ouders en op
woensdagmiddag vanaf 14.00 uur is het terrein toegankelijk voor alle
belangstellenden.  

* Kinderen nemen zelf eten mee voor tussen de middag. Ook moeten ze een
eigen beker of bidon meenemen (voorzien van naam). Wij zorgen voor
drinken (water en ranja) en tussendoor iets lekkers.

* In het meetingpoint komt een bak met gevonden voorwerpen.

* Kinderen moeten zelf hun hamer meenemen (voorzien van naam). En
werkhandschoenen zijn ook prettig in verband met eventuele splinters.

* De weersvoorspellingen zijn goed (niet te warm, niet te koud en
droog). Zorg daarom dat de kinderen ingesmeerd zijn als ze naar ons toe
komen.

* Op het terrein zijn teken gesignaleerd. Controleer daarom uw kind na
afloop goed. We horen het graag als uw kind een teek heeft.  

* Aan de rand van het terrein staan eiken. De eikenprocessierups is tot
nog toe niet gevonden maar we houden dit goed in de gaten.  

Voor de overige informatie verwijzen we naar het bijgevoegde
informatieboekje. Hou de website en Facebook in de gaten voor de laatste
informatie.  

Lees hier ook het informatie-boekje, dia alle deelnemers ook per mail toegestuurd hebben gekregen

Tot maandag! We hebben er zin in.